De Wetsinger, nu een molen met nieuwe naam

IMG_2479De molen van Klein Wetsinge staat in brede kring bekend als Eureka, het is Grieks voor “Ik Heb Het Gevonden”. De huidige molen, een achtkante stellingmolen heeft vanaf de bouw in 1828 nooit een naam gehad. Ook van de standaardmolen(1628) die aan de huidige molen voorafging is uit de archieven geen naam bekend.

De naam ”Eureka” komt van een molen in Warffum. Na een brand werd de Warffumer molen niet meer herbouwd maar de molenaar-ondernemer Offeringa nam de molen in Klein Wetsinge over en gaf de naam “Eureka” in september 1988 aan de molen te Wetsinge na een uitgebreide restauratie die toen heeft plaatsgevonden. Deze naam heeft dus geen historische band met de molen. Tijdens de huidige restauratie is op de baard van de molen, bovenin de kap onder de askop waar meestal de naam van de molen wordt aangebracht, geen aanwijzing gevonden van een vroegere naam.

In de huidige fase van restauratie heeft het bestuur van de Molenstichting Winsum besloten de molen een nieuwe naam te geven. Zolang de originele naam niet uit de archieven naar voren komt wordt de molen vanaf nu met een andere naam aangeduid. Een groot aantal alternatieven heeft de revue gepasseerd; De Wetsinger Molen, De Molen te Wetsinge en namen met een verwijzing naar vroegere zoals Wirkingi of Wertsens .

Uiteindelijk is gekozen voor de naam “”De Wetsinger”. Deze zal op de baard worden aangebracht. De naam wil met name de band tussen de nieuw gerestaureerde molen en zijn omgeving Klein- en Groot-Wetsinge uitdrukken. De naam “ Eureka” zal waarschijnlijk nog wel een aantal jaren blijven naklinken.