Molen De Wetsinger feestelijk in gebruik genomen

ranomi-met-sleutelRanomi gaf tijdens de feestelijke opening van de molen De Wetsinger, op zaterdag 17 september,  het startsein voor de opening met een filmpje vanuit de olympische plaats Rio de Janeiro. De zorgvuldig bewaarde sleutel van de molen werd door haar teruggevonden aan de stranden van de Copacapana. Haar jeugdig verleden bij de molen en de voortreffelijke restauratie deed haar uitspreken: “”Geniet van de molen, wees er trots op, het is onze molen. EUREKA””

Veel betrokkenen en genodigden, waaronder ook alle buurtbewoners, kwamen voor de officiële opening samen in het plaatselijk kerkje van Klein Wetsinge. Onder de genodigden bevonden zich ook de oma en de moeder van Ranomi Kromowidjojo, de beschermvrouwe van de molen. In de kerk werd op metaforische wijze het sleutelmysterie gepresenteerd door Johannes Nijmeijer waarna de beschermvrouwe Ranomi in beeld kwam met de oplossing en met de wederom gevonden sleutel aan de Braziliaanse stranden . Deze werd weer overgevlogen naar Hollandse bodem en door moeder Netty Kromowidjojo aangeboden aan de voorzitter Peter Pauw waarna het officiële gedeelte haar doorgang kon vinden. Immers zonder sleutel geen opening.

dsc00038

Peter Pauw sprak daarop met enige opluchting over de sleutel een welkomstwoord aan allen en speciaal aan de burgemeester van de gemeente Winsum Rinus Michels, directeur van het Groninger Molenhuis Roelie Broekhuis, Janny Zwerver van de stichting Holandsche Molen en Audrey Antuma-Koops van de Rabobank Noordenveld West Groningen. Peter kwam in zijn verhaal terug op de naamswijziging van Eureka naar De Wetsinger. In de historie kwam voor de molen geen naam tevoorschijn en de molenstichting wil met de nieuwe naamgeving de molen weer terugschenken aan de bewoners van Wetsinge.

Roelie Broekhuis gaf vervolgens een korte uiteenzetting over hoe de overdracht heeft plaatsgevonden van particulier eigendom onder de fa Offeringa naar de Molenstichting Winsum, Derk Jan Tinga ging in zijn betoog kort in op de bestuurlijke geschiedenis van de Molenstichting Winsum en de perikelen rondom de overname van de molen. Gijs van Reeuwijk presenteerde als bouwmeester van de restauratie het verleden over de verschillende kleurstellingen van de molen en de uiteindelijke keuze van de bouwcommissie naar de situatie van de restauratie vlak na de tweede wereldoorlog en benadrukte dat de huidige kleuren wit en zilver als blikvanger langs de provinciale weg N361duidelijk aanwezig zijn. Burgemeester Rinus Michels wees met enige trots op de cultuurhistorische aandacht voor Klein en Groot Wetsinge na de restauraties van de molen, het kerkje, de pastorie en de kosterij voor de Wetsingers; nu wacht er nog één grote klus en dat is de molen van Adorp en daar is de raad van de gemeente Winsum gaarne toe bereid om zijn nek uit te steken voor herstel van de desolate molen, hetgeen met applaus werd ontvangen. Namens de Hollandsche Molen mocht Janny Zwerver een gebruikelijk cadeau bij restauraties, de barometer,  aanbieden aan de beide molenaars Bert Leeuw en Cees Notenboom.  Molenbouwer Gerben Vaags uit Raalte kwam met een handig steekwagentje voor de molenstichting en de molenaars, er moet toch wat afgesjouwd worden in de molen.

Over de molen van Wetsinge is in opdracht van de molenstichting een boekje uitgegeven over de molen “Industrieel Wonder in Wetsinge”. Hoofdredacteur Johan van Dijk bood het eerste exemplaar aan de voorzitter van de molenstichting Peter Pauw. Aan de samenstelling van het boekje hebben Ids Van der Honing en Bert leeuw redactioneel ook een grote bijdrage geleverd. Dankzij financiële bijdragen van het Loket Levende Dorpen  en de Rabobank is dit boekwerk tot stand gekomen en kan het aan alle genodigden als presentje worden uitgedeeld.

dsc00106

Daarna was het tijd om naar de molen te gaan. Onder begeleiding van de Adorper muziekvereniging werd in processiestijl de sleutel naar de molen gedragen. Vervolgens werd de molendeur geopend door de voorzitter en werd de sleutel overgedragen aan de molenaars Bert leeuw en Cees Notenboom. Eenmaal op de stelling werd de vang gelicht door de molenaars samen met Netty Kromowidjojo, Rinus Michels en Roelie Broekhuis. Het was windstil, toch wist molenaar en bestuurslid Catrienus Rouwé de wieken in beweging te krijgen. Onder de molen werd dit beklonken met het Grunnens Laid.

Een feestelijk tintje werd meegegeven door Luit Jager die onder de molen voor ieder een stukje kaas wist aan te bieden.

dsc00007

De molen was gepavoiseerd, de wieken gesierd met vlaggetjes,  wat voor vele Wetsingers en Sauwerders op zaterdag en zondag een uitnodiging gaf om de molen te bezoeken en daar hebben velen gebruik van gemaakt.

Voor meer foto’s zie Foto’s opening
Foto’s gemaakt door Jan Muis